Registracija

Login

Pogoji poslovanja

Be Well d.o.o.
Kazarje 10
6230 Postojna
Slovenija - Evropa
Tel: 00386 40 140 282
info@funneltogo.com

Velja od: 1. 2. 2020

Ta spletno mesto predstavlja pravni dokument in vsebuje pogoje uporabe (sporazum) za naše spletno mesto: www.funneltogo.com (spletno mesto). 

Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate, da boste vsakič, ko uporabljate naše spletno mesto, spoštovali te pogoje uporabe.

 

Opredelitve

Izrazi „mi“ in „naši“ se nanašajo na podjetje Be well d.o.o., ki je lastnik tega spletnega mesta. 

"Obiskovalec" je nekdo, ki samo brska po naši spletni strani ali po straneh, ki so jih naredili naši uporabniki. 

"Uporabnik" je nekdo, ki se je registriral na našem spletnem mestu za uporabo naših storitev. 

Izraz »izdelek« se nanaša na vse izdelke, ki jih mi prodajamo ali darujemo.

Vsa besedila, informacije, grafike, oblikovanje, podatki in storitve, ki jih ponuja naše spletno mesto, ne glede na to, ali jih izdelujejo uporabniki ali mi, se opredelijo kot naša "vsebina". 

Vsebine, ki so jih naredili in objavili naši uporabniki, opredelimo dodatno kot "uporabniške vsebine".

 

Sprejem sporazuma

Ta sporazum je med vami (uporabnik ali obiskovalec) in nami (Be Well d.o.o.).

TA SPORAZUM VSEBUJE GARANCIJSKE IN DRUGE DOLOČBE, KI OMEJUJEJO NAŠO ODGOVORNOST DO VAS. 

Prosimo, da natančno preberete te določbe in pogoje. Z brskanjm po spletnem mestu, registracijo, postavljanjem vsebin in uporabo spletnega mesta potrjujete, da sprejemate Pogoje uporabe.

ČE SE S POGOJI UPORABE V KAKŠNI OD TOČK NE STRINJATE, POTEM SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJATE.

Razen, če ni drugače navedeno, ta sporazum predstavlja celoten in edini sporazum med vami in podjetjem Be Well d.o.o. ter nadomešča vse druge sporazume, zastopanja, garancije in dogovore v zvezi z našo spletno stranjo, storitvami in tematiko, ki je v tem dokumentu. 

Za uporabo našega spletnega mesta in / ali storitev pa boste morda morali sprejeti tudi dodatne pogoje. Ti dodatni pogoji bodo vključeni v ta sporazum, če ni drugače določeno.

 

Varovanje osebnih podatkov

Obvestilo o Politiki varovanja osebnih podatkov je del te pogodbe in je na voljo na tej povezavi (https://www.funneltogo.com/varovanje-osebnih-podatkov). 

S klikom na to povezavo preverite Politiko varovanja osebnih podatkov. Če se s politiko varovanja osebnih podatkov strinjate, potem nadaljujte z uporabo nešega spletnega mesta kot uporabnik ali obiskovalec.

Če se s politiko varovanja osebnih podatkov ne strinjate, ne uporabljajte tega spletnega mesta ali naših storitev.

 

Arbitraža

Vsak spor, ki izhaja iz tega sporazuma ali v povezavi z njim, vključno z vprašanji glede njegovega obstoja, veljavnosti ali prenehanja, se obravnava in dokončno rešuje v skladu s slovensko zakonodajo in velja od dneva objave Pogojev uporabe. 

Sedež ali zakonito mesto arbitraže je Postojna / Slovenija. Jezik arbitraže je slovenski.

 

Izbira zakona

Ta sporazum se ureja in razlaga v skladu z zakoni Slovenije, ne glede na načela kolizije prava. 

Za izvajanje zakonodajnih mer je pristojno sodišče v Postojni.   

Morebitne tožbe v zvezi s storitvami našega spletnega mesta lahko je treba sprožiti v roku enega (1) leta po nastanku vzroka za tožbo.

 

Omejena dovoljenja

Be Well d.o.o. vam podeli neizključno, neprenosljivo, preklicno dovoljenje za dostop in uporabo našega spletnega mesta in storitev strogo v skladu s to pogodbo. Vaša uporaba naše spletne strani in storitev je izključno za namene, ki so opredeljeni v skladu z namenom uporabe vsebin spletnega mesta, racen če ni drugače določeno.

Nobenega izpisa ali elektronske različice kateregakoli dela našega spletnega mesta ali storitev v nobenem primeru ne smete uporabljati v kakršnihkoli sporih ali arbitražnih zadevah.

 

Pravna skladnost

Z uporabo našega spletnega mesta, vsebin, storitev in programske opreme se strinjate, da boste ravnali skladno z vsemi veljavnimi domačimi in mednarodnimi zakoni, statuti, odredbami in predpisi.

 

Naš odnos do vas

Ta sporazum v nobenem primeru ne pomeni nobene agencijske povezave, partnerstva, skupnega vlaganja ali odnosa delodajalca/delojemalca ali franšizor-dajalca franšiznega razmerja med vami in be Well d.o.o.

 

Intelektualna lastnina

Naše spletno mesto je plod našega znanja, vsebuje naše storitvene znamke ali blagovne znamke, pa tudi znamke naših podružnic ali drugih podjetij v obliki besed, grafike in logotipov. Vaša uporaba naše spletne strani ali storitev za vas ne pomeni nobene pravice ali licence za uporabo naših storitvenih blagovnih znamk ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Be well d.o.o .

Naša vsebina, ki jo najdete v našem spletnem mestu in storitvah, je zaščitena z avtorskimi pravicami. Strogo prepovedano je kopiranje, distribucija, uporaba ali objava katere koli takšne vsebine, ki ni ekplicitni del vaše uporabniške storitve. 

Vaša uporaba našega spletnega mesta in storitev vam ne daje nobenih lastniških pravic nad našo vsebino.

 

Napake, popravki in spremembe

Ne trdimo ali kako drugače jamčimo, da naše spletno mesto ne bo brez napak, brez virusov ali drugih škodljivih komponent ali da bomo v trenutku odpravili morebitne napake. Ne zastopamo ali kako drugače ne jamčimo, da bodo informacije, ki so na voljo na naši spletni strani ali preko njih, pravilne, točne, pravočasne ali kako drugače zanesljive.

Be Well d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli in brez predhodnega obvestila kadarkoli spremenimo vsebino, programsko opremo in druge elemente, ki se uporabljajo ali so del našega spletnega mesta ali storitev.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše spletno mesto objavlja tudi vsebine tretjih oseb (uporabnikov), uporabnikov, oglaševalcev, trgovcev in sponzorjev. 

Be Well d.o.o. nima uredniškega nadzora nad takšno vsebino. 

Vsa mnenja ali druge informacije ali vsebine, ki jih izrazijo ali dajo na voljo tretje osebe (uporabniki), vključno z ponudniki informacij, Uporabniki ali katerim koli drugim uporabnikom našega spletnega mesta, so mnenja posameznih avtorjev (uporabnikov) in ne podjetja Be well d.o.o.

Be Well d.o.o. ne zagotavlja natančnosti, popolnosti, prodajnosti ali primernosti za kakršenkoli poseben namen niti zakonitosti katere koli vsebine, ki jo nudi katera koli od teh uporabnikov.

Izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo naši uporabniki, ne upravljamo ali nadziramo. Ti trgovci so odgovorni za vse vidike obdelave, izpolnjevanja, zaračunavanja in storitev za stranke. Vsaka morebitna pogodba oz. nakup na straneh, narejenih z našo platformo, je sklenjena med kupci in trgovci (uporabniki strani). Be Well d.o.o. za takšne nakupe ne daje nobene garancije. 

Vsa pravila, pravni dokumenti (vključno s politikami zasebnosti) in operativni postopki trgovcev (uporabnikov) bodo za vas veljali na vseh spletnih mestih trgovca. Za vsebine, ki niso del vsebine našega spletnema mesta, veljalo pogoje uporabe uporabnikov.

Strinjate se, da ne boste sprejemali nobenih finančnih, naložbenih, pravnih in / ali drugih odločitev, ki bi v celoti ali delno temeljile na vsebini našega spletnega mesta ali storitev.

 

Izjava o garanciji

Be Well d.o.o. ne odgovarjamo na kakršenkoli način za vsebino, objavljeno na naši spletni strani ali v povezavi z našimi storitvami, bodisi objavljeno ali povzročeno s strani uporabnikov našega spletnega mesta ali podjetja Be well doo. 

Čeprav zagotavljamo pravila za ravnanje in objave uporabnikov, tega ne nadziramo in nismo odgovorni za tisto, kar uporabniki objavljajo, prenašajo ali delijo na našem spletnem mestu. Nismo odgovorni za kakršnokoli žaljivo, neprimerno, nespodobno, nezakonito ali kako drugače nasprotujočo si vsebino, na katero lahko naletite z uporabo našega spletnega mesta ali storitev. 

Be well d.o.o. ne odgovarja za spletno ali offline ravnanje katerega koli uporabnika našega spletnega mesta.

Naše spletno mesto ali storitve so lahko občasno nedosegljive zaradi vzdrževanja ali drugih razlogov. 

Be Well d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli napako, izpustitev, prekinitev, brisanje, zamudo delovanja ali prenosa, okvaro komunikacijskega omrežja, tatvino ali uničenje, nepooblaščen dostop do ali spreminjanje komunikacij uporabnikov.

Be Well d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli tehnične napake ali druge težave kateregakoli telekomunikacijskega omrežja ali storitve, računalniškega sistema, strežnika ali ponudnika, 

opreme računalnika ali mobilnega telefona ali programske opreme ali za kakršno koli okvaro e-pošte zaradi tehničnih težav ali 

prometnih zastojev na internetu ali za kakršno koli kombinacijo le-teh - vključno s poškodbami ali poškodbami računalnika, mobilnega telefona ali 

druge strojne ali programske opreme drugih uporabnikov ali osebja - povezane z uporabo ali nalaganjem gradiva v povezavi z našim spletnim mestom ali storitvami, 

vključno z katerokoli programsko opremo, ki jo ponuja naše spletno mesto ali storitve.

Pod nobenim pogojem ni Be Well d.o.o. odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, vključno z izgubo ali škodo, osebno telesno poškodbo ali smrtjo, ki je posledica uporabe našega spletnega mesta ali storitev ali kakršnih koli interakcij med uporabniki spletnega mesta ali storitev, bodisi v spletu ali brez nje.

Sklicevanje na kakršnekoli izdelke, storitve, procese ali druge informacije po trgovskem imenu, blagovni znamki, proizvajalcu, 

dobavitelju ali kako drugače ne pomeni, da je potrjevanje, sponzorstvo, priporočilo ali kakršno koli povezanost 

s spletnim mestom s strani tretjih oseb ali katere koli opreme ali programiranje, povezano z našimi storitvami, ki jih naši uporabniki uporabljajo.

INFORMACIJE, VSEBINA IN DOKUMENTI IZ NAŠE Spletne strani so na voljo "KOT JE", "KOT JE NA VOLJO", Z "VSEMI NAPAKAMI, ki se lahko zgodijo".

NAŠA Spletna stran in storitve lahko vsebujejo napake, težave ali druge omejitve.

 

BE WELL D.O.O. NE SPREJEMA ODGOVORNOSTI ZA VAŠ NAČIN UPORABE NAŠEGA SPLETNEGA MESTA IN STORITEV. 

BE WELL D.O.O. NE JAMČI REZULTATOV ZARADI UPORABE NAŠEGA SPLETNEGA MEST ALI STORITEV, VKLJUČNO S PROGRAMSKO OPREMO, KI SPLETNO MESTO POGANJA. 

BE WELL D.O.O. NE GARANTIRA, DA SO NAŠA VSEBINA, STORITVE ALI PROGRAMSKA OPREMA, 100% ZANESLJIVI, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH SESTAVIN. 

PRI PRENAŠANJU KATEREKOLI VSEBINE IN PROGRAMSKIH ORODIJ BODITE PREVIDNI IN PRENAŠAJTE VSEBINE, ZA KATERIMI STOJIJO UVELJAVLJENI PROIZVAJALCI. 

STRINJATE SE, DA KARKOLI PRENAŠATE, PRENAŠATE NA LASTNO ODGOVORNOST (VKLJUČUJE PROGRAMSKO OPREMO, VSEBINO IN PODOBNO). BE WELL D.O.O. NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO NA KAKRŠENKOLI NAČIN.

NAŠE Spletno mesto storitev ne bi ponudijalo brez zgornjih omejitev. 

NOBENI NASVETI ALI INFORMACIJE, ČETUDI JE USTNO ALI PISNO, PRIDOBLJENI preko našega spletnega mesta ali storitev, ne pomenijo garancije ali zastopništva, če ni tako izrecno navedeno v tem sporazumu.

 

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru ne bo Be Well D.O.O. (ALI njegov DIREKTOR, ZAPOSLENI oz. sodelavc) NEPOSREDNO ALI POSREDNO ODGOVOREN DO UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB

ZA NEZAKONITO ALI KAZNIVO DELOVANJE, KI JE NAREJENO S STARNI UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB.

 

Uporaba informacij

z registracijo v spletno mesto dajete  Be well d.o.o. dovoljenje za uporabo informacij in materialov, ki jih objavljate na našem spletnem mestu. 

Z objavo, prikazom, prenašanjem, izvajanjem ali kako drugače distribucijo informacij ali druge vsebine ("vsebine uporabnikov") 

na naši spletni strani podeljujete podjetju Be well d.o.o, njegovim urednikom, direktorjem, zaposlenim, sodelavcem, svetovalcem, 

predstavnikom in povezanim podjetjem, dovoljenje za uporabo vsebine uporabnika v povezavi z delovanjem poslovanja podjetja Be well d.o.o., 

njegovih direktorjev, zaposlenih, uslužbencev, podružnic, predstavnikov, svetovalcev in agentov, vključno s pravico do neomejenega javno 

razširjanja, kopiranja, prenosa prikaz, reproduciranje, prevajanje, urejanje in preoblikovanje vsebine uporabnikov. 

Razumete in se strinjate, da vam za nobeno vsebino uporabnikov ne bomo plačali. 

Z objavo vsebine uporabnikov na našem spletnem mestu ali storitvi jamčite in zastopate, da imate pravice do objavljanje uporabnikove vsebine 

 ali ste pooblaščeni  za objavljanje, prikaz, distribucijo, izvajanje ali prenos vsebine uporabnkov.

 

Nezakonita dejavnost

Pridržujemo si pravico preiskovati pritožbe ali prijavljene kršitve tega sporazuma in sprejemati ukrepe, 

za katere menimo, da so primerni, vključno z, vendar ne omejeno na, poročanje uradnidnim osebam, organom pregona ali drugim tretjim osebam o 

kakršnihkoli sumljivih nezakonitih dejavnostih in razkritju vseh potrebnih informacij ali primerno za take osebe ali subjekte, 

ki se nanašajo na vaš profil, e-poštne naslove, zgodovino uporabe, objavljeno gradivo, IP naslove in ostale informacije.

 

Povezava do naše spletne strani

Lahko navedete povezave do našega spletnega mesta pod pogojem, da (a) ne odstranite ali zakrijete kateregakoli dela našega spletnega mesta 

z uokvirjanjem ali kako drugače, (b) vaše spletno mesto ne opravlja nezakonitih ali pornografskih dejavnosti in 

(c) prenehate zagotavljati povezave na našo spletno stran takoj na našo zahtevo.

 

Povezave do drugih spletnih strani

Naše spletno mesto lahko občasno vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Vključitev povezav do katerega koli spletnega mesta na našem spletnem mestu ne pomeni, da podpiramo, jamčimo, jamčimo ali priporočamo storitve, informacije, vsebino in / ali podatke takšnih spletnih strani tretjih oseb.

Be Well d.o.o. nima nadzora nad pravnimi dokumenti in praksami glede zasebnosti tretjih spletnih strani; do spletnih strani tretjih oseb dostopate na lastno odgovornost. 

Priporočamo, da si ogledate obvestilo o zasebnosti ter pogoje in pogoje teh spletnih mest, da v celoti razumete, katere informacije se zbirajo in kako se uporabljajo.

 

Plačila

Izjavljate in jamčite, da če kupite nekaj od nas, (i) so vsi podatki o plačilu, ki jih posredujete, resnični in popolni, 

(ii) stroške, ki ste jih imeli, plača vaša banka ali podjetje s kreditno kartico, 

(iii) boste plačali stroške, ki ste jih povzročili po objavljenih cenah, vključno z veljavnimi davki, in 

(iv) če je vaš začetni način plačila nepošten, boste še vedno plačali nastale stroške, vključno z morebitnim doplačilom, ki bi ga lahko nastali zaradi nepoštenega plačila.

 

Politika vračil

V kolikor kupite katero koli blago neposredno pri nas, vam lahko vrnemo kupnino v 30 (trideset) dneh dneh od vašega pisnega obvestila o želji po vračilu skupaj z razlogom za zahtevo, ki je predmet vrnitve izdelka za nas v enakem stanju kot takrat, ko ste ga kupili. 

Za vsako vračilo ali vračilo je mogoče plačati pristojbine, ki jih najdete na naši spletni strani.

 

Odškodnina

Strinjate se, da boste nas in naše partnerje, zastopnike, častnike, direktorje, zaposlene, podizvajalce, naslednike, pooblaščence, tretje dobavitelje informacij in dokumentov, odvetnike, oglaševalce, ponudnike izdelkov in storitev ter podružnice odstranili in jih obdržali. 

kakršno koli odgovornost, izgubo, zahtevek in stroške, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, povezane z vašo kršitvijo te pogodbe ali uporabo našega spletnega mesta ali storitev.

 

Odločljivost in preživetje

Če se kateri koli del tega sporazuma šteje za neveljavnega ali neizvršljivega, se bo ta del razlagal skladno z veljavno zakonodajo, preostali deli pa bodo ostali v celoti in veljavni. Če je katera vsebina v nasprotju ali ni v skladu s tem sporazumom, ima ta sporazum prednost. Če ne bomo uveljavili nobene določbe tega sporazuma, se ne bo štelo za odpoved takšni določbi niti pravice do uveljavitve take določbe. Naše pravice iz tega sporazuma bodo preživele vsako odpoved tega sporazuma.

 

Spremembe naših pogojev

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje, tako da jih predhodno obvestimo o spremembah po e-pošti ali v pisni obliki. 

Te spremembe bomo objavili tudi na naši spletni strani. Te spremembe začnejo veljati 30 dni po prejemu obvestila. 

Da bi se izognili dvomu, nobena enostranska sprememba ne bo za nazaj spremenila dogovorjenih določb o reševanju sporov iz teh pogojev, če obstajajo, vključno na primer z arbitražnimi določbami za še nerešene spore, razen če se stranke izrecno dogovorijo drugače. 

Vaša nadaljnja uporaba našega spletnega mesta, storitev in izdelkov po spremembi teh pogojev in naše obveščanje bosta sprejela takšno spremembo. 

Če se ne strinjate s spremembami teh pogojev, se lahko odločite za prekinitev uporabe našega spletnega mesta, storitev in izdelkov.

Pridržijemo si pravico do tipkarskih in slovničnih napak pri prevodu dokumenta. Vse napake, ki jih ugotovimo, bomo takoj po odkritju popravili.

 

Copyright © Orion Systems. Niti tega dokumenta niti katerega koli dela dokumenta ni mogoče kopirati ali podvajati

licenca od http://www.DisclaimerTemplate.com

domov